«بنده را از نظرات سازنده خود محروم نسازيد»

معرفی کتاب رشد و شخصیت کودک (Child Development and Personality)
 پاول هنری ماسن، جروم کیگان، آلتا کارول هوستون، جان جین وی کانجر

·         مترجم: مهشید یاسایی

·         نشر: نشر مرکز

·         شابک: 978-964-305-650-6

·          قطع کتاب: وزیری

سوالی که نویسنده به دنبال جواب آن می باشد: چگونه ماهیت زیست شناختی کودک و تجربه او در هم تاثیر می گذارند؟

بخشبندی کتاب مرحله ای- موضوعی است و موضوعهای مربوط به هر مرحله سنی در بخش مربوط به همان مرحله بررسی می شود و در مجموع هیچیک از مسایل گوناگون رشد، از پیش از تولد تا سنین نوجوانی ،نادیده نمی ماند. در این کتاب ترتیب زمانی به صورت تقسیم کتاب به چهار  دوره سنی حفظ شده است: دوره پیش زادی، دوره نوزادی، دوران کودکی و نوجوانی. سازمانبندی عناوین کتاب به بر حسب مراحل سنی است. همچنین سه فرضیه عمده رشد یعنی: روانکاوی، یادگیری و رشد شناخت، در هر یک از فصول بحث شده است نه در مقدمه.

 فصل اول- مقدمه

v              بخش اول - دوران پیش از تولد

     فصل دوم - تاثیر عوامل ژنتیکی و پیش از تولد در رشد

v              بخش دوم - دو سال اول زندگی

     فصل سوم - رشد جسمانی و شناختی در دوران شیر خوارگی

     فصل چهارم - رشد اجتماعی و عطفی در دوران شیر خوارگی

     فصل پنجم - انتقال به دوران کودکی : سال دوم و سوم  کودکی

v              بخش سوم - سالهای کودکی : زبان و رشد شناختی

      فصل ششم - زبان و ارتباط

      فصل هفتم - رشد شناختی

      فصل هشتم - هوش و پیشرفت

v              بخش چهارم - سالهای کودکی : رشد شخصی و اجتماعی

      فصل نهم - رشد شناخت اجتماعی

      فصل دهم - هویت و رشد اجتماعی

      فصل یازدهم - اجتماعی شدن در خانواده

      فصل دوازدهم - اجتماعی شدن در بیرون از خانواده

v              بخش پنجم - نوجوانی

      فصل سیزدهم - نوجوانی : تغییرات جسمانی , رشد عقل و اجتماعی شدن

      فصل چهاردم - نوجوانی : هویت , ارزشها و مشکلات سازگاری

 

این کتاب در انتها شامل واژه نامه، فهرست نامها و فهرست موضوعی می باشد. از دیگر خصوصیات این کتاب می توان به مصور بودن و همچنین دارا بودن جداول و نمودارهای تحقیقات انجام شده اشاره کرد. همچنین در پایان هر فصل خلاصه ای از آن ذکر شده و مآخذ مربوط به همان فصل ذکر شده است.

نوشته شده توسط محمد شمس در چهارشنبه دوازدهم اسفند ۱۳۸۸ ساعت 18:33 | لینک ثابت |
 
Powered By Blogfa - Designing & Supporting Tools By WebGozar